Velkommen til min kompetanse-portefolio:

Her er innholdsfortegnelsen til boken:

Kampen om kompetansen


Podcaster og videoer

Aktuelle kompetansetemaer

Episode 1:

Kompetansokrati

UNDER UTVIKLING

Epiosode2:

En kompetanseodysse

UNDER UTVIKLING

Epiosode 3:

Bedrifter ved stupets kant

UNDER UTVIKLING